Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์จีน MS_WE_ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 5วัน 4คืน 5 วัน 4 คืน WE

สายการบิน :
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ประเทศ :
เดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น
31,999.00 บาท
ลงเรือสำราญ เจดีย์สือเป่าไจ้ ช่องแคบชวีถังเสีย ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Tour information

1
กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 10.25-14.50 หรือ 11.05-15.15)-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE (-/-/D)
2
ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ (B/L/D)
3
ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม เสิ่นหนี่ซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ (B/L/D)
4
ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซาน เสียต้าป้า-ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมือง อี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง (B/L/D)
5
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอก มหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ (B/L/-)

ตารางราคา

Price chart

ราคาทัวร์สำหรับเดินทางเดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
กำหนดการ : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 31,999.- เด็ก 31,999.-
พักเดี่ยว 15,000.- มีเตียง 31,999.-
พักสาม - ไม่มีเตียง 31,999.-

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์