Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์นิวซีแลนด์ WWV05A_TG_โปรแกรมทัวร์ เกาะเหนือ - เกาะใต้ 9 วัน 2019 9 วัน สายการบินไทย

สายการบิน :
ระยะเวลา : 9 วัน
ประเทศ :
เดินทาง: มกราคม - พฤษภาคม 2562
ราคาเริ่มต้น
127,000.00 บาท

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Tour information

1
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์ (-/-/-)
2
โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว (-/L/D)
3
อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner (B/L/D)
4
โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช (B/L/D)
5
ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ (B/L/D)
6
ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค (B/L/D)
7
ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
8
ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์ (B/L/D)
9
โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ (ฺB/-/-)

ตารางราคา

Price chart

ราคาทัวร์สำหรับเดินทางเดือน : มกราคม - พฤษภาคม 2562
กำหนดการ : มกราคม - พฤษภาคม  2562
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 127,000.- เด็ก 115,000.-
พักเดี่ยว 23,000.- มีเตียง 115,000.-
พักสาม - ไม่มีเตียง 102,000.-

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์