Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน / ทัวร์ยอดนิยม >>

MS_3U_ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียใน 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
30,999 บาท
MS_3U_ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียใน 6 วัน 5 คืน
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
เฉิงตู มองโกเลียใน
MS_CA_ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
26,999 บาท
MS_CA_ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: มีนาคม - มิถุนายน 2562
ต้าถง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
MC_XW_ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
8,899 บาท
MC_XW_ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน 3คืน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: กุมภาพันธ์ – ตุลาคม2562
เจดีย์นางพญางูขาว ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ลอดอุโมงค์เลเซอร์
MC_CZ_ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
13,899 บาท
MC_CZ_ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว ถ้ำประตูสวรรค์
MC_3U_ทัวร์จีน อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
MC_3U_ทัวร์จีน อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562
อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง แปลงไร่ชาต้าหงเผา
MS_3U_ทัวร์คุณธรรม เต้าเฉิง 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
36,999 บาท
MS_3U_ทัวร์คุณธรรม เต้าเฉิง 8 วัน 7 คืน
8 วัน 7 คืน
เดินทาง: เมษายน - มิถุนายน 2562
เมืองซินตูเฉียว ย่าติง
MS_NX_ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
20,999 บาท
MS_NX_ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ 4วัน 3คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: เมษายน - พฤษภาคม 2562
MS_ZH_ทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์ 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
MS_ZH_ทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์ 5วัน 3คืน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: เมษายน - พฤษภาคม 2562

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์