Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน / ทัวร์ยอดนิยม >>

MC_XW_ทัวร์จีน ชิงเต่า เผิงไหล เอียนไถ เวยฝั่ง 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
13,899 บาท
MC_XW_ทัวร์จีน ชิงเต่า เผิงไหล เอียนไถ เวยฝั่ง 4วัน 3คืน
4วัน 3คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
โบสถ์ St. Michael เขตอุทยานแปดเซียนข้ามทะเล สะพานจ้านเฉียว
MS_3U_ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียใน 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
30,999 บาท
MS_3U_ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียใน 6 วัน 5 คืน
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
เฉิงตู มองโกเลียใน
MS_CA_ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
26,999 บาท
MS_CA_ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: มีนาคม - มิถุนายน 2562
ต้าถง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
MC_XW_ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
8,899 บาท
MC_XW_ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน 3คืน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: กุมภาพันธ์ – ตุลาคม2562
เจดีย์นางพญางูขาว ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ลอดอุโมงค์เลเซอร์
MC_CZ_ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
13,899 บาท
MC_CZ_ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว ถ้ำประตูสวรรค์
MC_3U_ทัวร์จีน อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
MC_3U_ทัวร์จีน อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562
อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง แปลงไร่ชาต้าหงเผา
MS_WE_ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น
31,999 บาท
MS_WE_ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 5วัน 4คืน
5 วัน 4 คืน
เดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
ลงเรือสำราญ เจดีย์สือเป่าไจ้ ช่องแคบชวีถังเสีย ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง
MC_CZ_ทัวร์จีน ซานย่า นมัสการเจ้าแม่กสนอิม 3 พักตร์ 5วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
14,899 บาท
MC_CZ_ทัวร์จีน ซานย่า นมัสการเจ้าแม่กสนอิม 3 พักตร์ 5วัน 2คืน
5 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี อ่าวย่าหลงวาน
MC_XW_ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
12,899 บาท
MC_XW_ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง 4วัน 3คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
พระราชวังต้องห้ามกู้กง กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน จัตุรัสเทียนอันเหมิน
MS_3U_ทัวร์คุณธรรม เต้าเฉิง 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
36,999 บาท
MS_3U_ทัวร์คุณธรรม เต้าเฉิง 8 วัน 7 คืน
8 วัน 7 คืน
เดินทาง: เมษายน - มิถุนายน 2562
เมืองซินตูเฉียว ย่าติง

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์