Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวรไต้หวัน

ทัวรไต้หวัน / ทัวร์ยอดนิยม >>

MAJ_CI_ทัวร์ไต้หวันเทศกาลดอกไม้ 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
23,900 บาท
MAJ_CI_ทัวร์ไต้หวันเทศกาลดอกไม้ 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม- มีนาคม 2562
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมลอย ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
MAJ_TG_ทัวร์ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
23,333 บาท
MAJ_TG_ทัวร์ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน
5 วัน 4 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2562
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟด่วน อุทยานทาโรโกะ
MAJ_TG_ทัวร์ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
20,555 บาท
MAJ_TG_ทัวร์ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม - เมษายน 2562
อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
MAJ_BR_ทัวร์ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
MAJ_BR_ทัวร์ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม - มิถุนายน 2562
ดหลงซานซื่อ ตลาดซีเหมินติง ตึกไทเป 101 ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
MI_IT_Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
MI_IT_Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤษจิกายน 61 - มีนาคม 2562
ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง
MI_XW_Taiwan No.One ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
MI_XW_Taiwan No.One ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤศจิกายน 61 - กุมภาพันธ์ 2562
หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
MA_BR_ไต้หวันสงกรานต์ หมูเงิน 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
26,888 บาท
MA_BR_ไต้หวันสงกรานต์ หมูเงิน 6 วัน 5 คืน
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: 13 - 18 เมษายน 2562
อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน
MA_CI_ไต้หวันสงกรานต์ หมูดี 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
30,900 บาท
MA_CI_ไต้หวันสงกรานต์ หมูดี 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: 13 - 16 เมษายน 2562
น้ำตกซือเฟิ่น น้ำตกขนาดใหญ่ด้วยความสูง 20 เมตร ไฮไลท์เด่นของเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่า ไนแองการ่าแห่งไต้หวัน
MA_CI_ไต้หวันสงกรานต์ หมูเด้ง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
28,888 บาท
MA_CI_ไต้หวันสงกรานต์ หมูเด้ง 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: 12 - 15 เมษายน 2562
เมืองไทเป
MA_TG_ใต้หวันสงกรานต์ หมูหวาน 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
33,900 บาท
MA_TG_ใต้หวันสงกรานต์ หมูหวาน 6 วัน 5 คืน
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: 12 - 17 เมษายน 2562
วัดพระถังซัมจั๋ง

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์