Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 062-348-5575, Hotline Tour: 098-256 9326

ทัวรไต้หวัน

ทัวรไต้หวัน / ทัวร์ยอดนิยม >>

MH_TG_TAIWAN FEEL BEST 5D4N
ราคาเริ่มต้น
24,900 บาท
MH_TG_TAIWAN FEEL BEST 5D4N
5 วัน 4 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2563
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟด่วน อุทยานทาโรโกะ
MT_VZ_ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
MT_VZ_ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน 3คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2563
หมูบ้านสายรุ้ง อุทยานเหย่หลิ่ว ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
MH_CI_TAIWAN FEEL LOVE  4D3N
ราคาเริ่มต้น
19,500 บาท
MH_CI_TAIWAN FEEL LOVE 4D3N
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม - มิถุนายน 2563
เมืองไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา
MH_BR_TAIWAN FEEL GOOD  5D3N
ราคาเริ่มต้น
21,000 บาท
MH_BR_TAIWAN FEEL GOOD 5D3N
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดซิงเทียน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-810 7103 / 088-757-1580
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์