Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวรไต้หวัน

ทัวรไต้หวัน / ทัวร์ยอดนิยม >>

MH_CI_ไต้หวัน SO CHIC  4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
20,955 บาท
MH_CI_ไต้หวัน SO CHIC 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมลอย ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
MI_XW_Hello Taiwan 5D3N Oct 19 - Jan 20
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
MI_XW_Hello Taiwan 5D3N Oct 19 - Jan 20
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: ตุลาคม 62 - มกราคม 63
เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
MA_BR_TAIWAN  SPECIAL 5 วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
25,500 บาท
MA_BR_TAIWAN SPECIAL 5 วัน4คืน
5 วัน 4 คืน
เดินทาง: ธันวาคม 2562
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
MA_TG_ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
22,900 บาท
MA_TG_ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3คืน
4 วัน 3คืน
เดินทาง: มิถุนายน-ธันวาคม 2562
เมืองเจียอี้ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
MA_TG_ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น
25,900 บาท
MA_TG_ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4คืน
5 วัน 4 คืน
เดินทาง: มิถุนายน - ธันวาคม 2562
เถาหยวน หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ ไถจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
MV_BR_ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
21,600 บาท
MV_BR_ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3คืน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองไถจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์