Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า / ทัวร์ยอดนิยม >>

MB_CX_ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น พระใหญ่ลันเตา 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
MB_CX_ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น พระใหญ่ลันเตา 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
นั่งกระเช้านองปิง โชว์ม่านน้ำ วัดแชกงมิว รีพลัสเบย์
MB_CX_ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ขอพรเจ้าพ่อแชกง 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
MB_CX_ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ขอพรเจ้าพ่อแชกง 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
Mongkok Ladies Market วัดแชกงมิว พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง
MB_CX_ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท
MB_CX_ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
Mongkok Ladies Market ขอพรเจ้าแม่กวนอิม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
MS_3U_ทัวร์อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโห บินตรง 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
MS_3U_ทัวร์อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโห บินตรง 4วัน 3คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 (ปีใหม่)
อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์