Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย / ทัวร์ยอดนิยม >>

M222_TG_Hilight Russia 3 cities 7 D (รัสเซีย) 2019
ราคาเริ่มต้น
62,300 บาท
M222_TG_Hilight Russia 3 cities 7 D (รัสเซีย) 2019
7 วัน
เดินทาง: พฤษภาคม 2562
M1_28_รัสเซีย Aurora Hunting  2019
ราคาเริ่มต้น
107,000 บาท
M1_28_รัสเซีย Aurora Hunting 2019
9วัน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2562
MC_EK003_รัสเซีย  มอสโคว์  มูรมันสค์ (ล่าแสงเหนือ NORTHERN LIGHT) 8 วัน
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
MC_EK003_รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันสค์ (ล่าแสงเหนือ NORTHERN LIGHT) 8 วัน
8 วัน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2562
M13_28  รัสเซีย ไบคาล (Miracles of Lake Baikal)
ราคาเริ่มต้น
95,900 บาท
M13_28 รัสเซีย ไบคาล (Miracles of Lake Baikal)
7 วัน
เดินทาง: 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2562
MC_EK001A_รัสเซีย มอสโก ซากอร์ส 6 วัน
ราคาเริ่มต้น
34,900 บาท
MC_EK001A_รัสเซีย มอสโก ซากอร์ส 6 วัน
6 วัน
เดินทาง: 12-17, 13-18, 19-24, 20-25, 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2562
MC_EK001B_รัสเซีย มอสโคว์ Husky Sledding 6 วัน 3 คืน  2019
ราคาเริ่มต้น
34,000 บาท
MC_EK001B_รัสเซีย มอสโคว์ Husky Sledding 6 วัน 3 คืน 2019
6 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม , กุมภาพันธ์ , มีนาคม 2562
พิเศษ!!นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding
M210_TG_ไฮไลท์ รัสเซีย สองเมือง  6 วัน  2019
ราคาเริ่มต้น
56,900 บาท
M210_TG_ไฮไลท์ รัสเซีย สองเมือง 6 วัน 2019
6 วัน
เดินทาง: มกราคม - เมษายน 2562
มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์- พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล- โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำมอสโคว์
M211_TG_ไฮไลท์รัสเซีย 3 เมือง 7 วัน 2019
ราคาเริ่มต้น
66,900 บาท
M211_TG_ไฮไลท์รัสเซีย 3 เมือง 7 วัน 2019
7 วัน
เดินทาง: 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
M212_TG_Russia Northern Light Explorer มอสโคว์ - เมอร์มังส์ 6 วัน 4 คืน 2019
ราคาเริ่มต้น
65,900 บาท
M212_TG_Russia Northern Light Explorer มอสโคว์ - เมอร์มังส์ 6 วัน 4 คืน 2019
6 วัน 4 คืน
เดินทาง: มกราคม - เมษายน 2562
เที่ยวกันมันส์ๆ แบบไม่เน้นวันหยุดก็ชมแสงเหนือได้ กับภารกิจตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส์ ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ้ำใคร เซลฟี่กับวิหารเซนต์บาซิล-เข้าชมโบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ช้อปปิ้งถนนอารบัติ ทานมื้อค่ำที่ร้าน Hard Rock Cafe
M213_TG_Russia Northern Light Explorer 2 มอสโคว์ - เมอร์มังส์ 2019
ราคาเริ่มต้น
72,900 บาท
M213_TG_Russia Northern Light Explorer 2 มอสโคว์ - เมอร์มังส์ 2019
7 วัน 5 คืน
เดินทาง: 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ้ำใคร วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง และตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส์
M1_29_รัสเซีย ไบคาล 7 วัน (2019)
ราคาเริ่มต้น
89,000 บาท
M1_29_รัสเซีย ไบคาล 7 วัน (2019)
7 วัน
เดินทาง: 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562
"Fantastic Lake Baikal " อัศจรรย์ทะเลสาปไบคาล
M220_TG_Hilight Russia 3 cities (รัสเซีย) 6 D 2019
ราคาเริ่มต้น
56,900 บาท
M220_TG_Hilight Russia 3 cities (รัสเซีย) 6 D 2019
6 วัน
เดินทาง: มิถุนายน - กรกฎาคม 2562
มอสโคว์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
M221_TG_Hilight Russia 3 cities 7 D (รัสเซีย) 2019
ราคาเริ่มต้น
74,300 บาท
M221_TG_Hilight Russia 3 cities 7 D (รัสเซีย) 2019
7 วัน
เดินทาง: เมษายน 2562
MC_EK002_รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน  2019
ราคาเริ่มต้น
54,900 บาท
MC_EK002_รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน 2019
8 วัน
เดินทาง: มกราคม - เมษายน 2562

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์