Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก / ทัวร์ยอดนิยม >>

FRA_TG010 เยอรมัน ออสเตรีย
ราคาเริ่มต้น
55,900 บาท
FRA_TG010 เยอรมัน ออสเตรีย
9 วัน
เดินทาง: ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
บินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) แวะช้อปปิ้งที่ Wertheim Village Outlet เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก และปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทในเทพนิยาย ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี
M2_BR_ ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี เชค 2019
ราคาเริ่มต้น
41,900 บาท
M2_BR_ ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี เชค 2019
8วัน
เดินทาง: กันยายน - ธันวาคม 2562
เช็คอินที่เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ ถ่ายรูปกับสะพานชาร์ลที่สุดแห่งความโรแมนติก ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบกรุงบูดาเปสต์ เที่ยวกรุงเวียนนา ชมเมืองฮอลล์สตัทหมู่บ้านเล็กๆ น่ารักๆ ริมทะเลสาบ พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์