Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม / ทัวร์ยอดนิยม >>

MB_DD_ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินทร์ ดาลัด มุยเน่ 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
MB_DD_ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินทร์ ดาลัด มุยเน่ 4วัน 3คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: ตุลาคม - ธันวาคม 2561
เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อน
MB_FD_ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซีปัน 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
MB_FD_ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซีปัน 5วัน 4คืน
5 วัน
เดินทาง: พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 2562
ลาวไก ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต นั่งรถรางขึ้นกระเช้า ทะเลสาบคืนดาบ
MP_FD_ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
MP_FD_ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2561
FANTASY PARK ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร
MB_PG_ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบนบานาฮิล 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
MB_PG_ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบนบานาฮิล 4วัน 3คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ดานัง เว้ ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เมืองโบราณฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์