Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า / ทัวร์ยอดนิยม >>

MB_MMR002_SL_พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
MB_MMR002_SL_พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน
4 วัน
เดินทาง: สิงหาคม - ตุลาคม 2560
บินลัดฟ้าสู่พม่า..พาเที่ยวเนปิดอร์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พิเศษ!! เมนูซุปเปอร์ซีฟู๊ด
MSW_8M_RGN002_ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน-3 วันแรงงาน
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
MSW_8M_RGN002_ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน-3 วันแรงงาน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: 29 - 1 พฤษภาคม 2561
MSP_8M_มัณฑะเลย์-พุกาม 4วัน3คืน (บินภายใน)
ราคาเริ่มต้น
18,900 บาท
MSP_8M_มัณฑะเลย์-พุกาม 4วัน3คืน (บินภายใน)
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม - มิถุนายน 2561
ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี มหาเจดีย์ชเวสิกอง
MSP_8M_มัณฑะเลย์-มิงกุน 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900 บาท
MSP_8M_มัณฑะเลย์-มิงกุน 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: มกราคม - มิถุนายน 2561
พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุด
MB_FD_ทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินแแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 6วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น
28,900 บาท
MB_FD_ทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินแแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 6วัน 5คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์
MB_DD_ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
MB_DD_ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ย่างกุ้ง พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน
MB_DD_ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
MB_DD_ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - กันยายน 2561
ย่างกุ้ง พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน
MB_FD_ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 2D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
7,900 บาท
MB_FD_ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 2D_(2018)
2 วัน 1 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์