Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน / ทัวร์ยอดนิยม >>

M3_OM_MONGOLIA 8D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
53,900 บาท
M3_OM_MONGOLIA 8D_(2018)
8 วัน 6 คืน
เดินทาง: มีนาคม – สิงหาคม 2561
MI_XW_B92_ ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน3 คืน_(2018)
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
MI_XW_B92_ ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน3 คืน_(2018)
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มีนาคม - ตุลาคม 2561
MS_3U_เขาง้อไบ๊...นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน_2018
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท
MS_3U_เขาง้อไบ๊...นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน_2018
5 วัน 4 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
MS_3U_ทิเบต...สมญานามหลังคาโลก ลาซา พระราชวังโปโตลา เฉินตู 6 วัน 5 คืน_2018
ราคาเริ่มต้น
36,999 บาท
MS_3U_ทิเบต...สมญานามหลังคาโลก ลาซา พระราชวังโปโตลา เฉินตู 6 วัน 5 คืน_2018
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: เมษายน – มิถุนายน 2561
MS_3U_มองโกเลียใน...ตามรอยเจงกีสข่าน ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ้งหญ้าซีลามู่หยิน 6 วัน 5 คืน_2018
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
MS_3U_มองโกเลียใน...ตามรอยเจงกีสข่าน ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ้งหญ้าซีลามู่หยิน 6 วัน 5 คืน_2018
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
MS_CZ_กุ้ยหลิน...ธรรมชาติที่สวยงาม ชวนให้หลงรัก นาขั้นบันไดหลงจี้ ชม 4 โชว์อลังการ พัก5ดาว 6 วัน 5 คืน_2018
ราคาเริ่มต้น
18,799 บาท
MS_CZ_กุ้ยหลิน...ธรรมชาติที่สวยงาม ชวนให้หลงรัก นาขั้นบันไดหลงจี้ ชม 4 โชว์อลังการ พัก5ดาว 6 วัน 5 คืน_2018
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: มีนาคม - ตุลาคม 2561
MS_CZ_จางเจียเจี้ย...สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน_2018
ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท
MS_CZ_จางเจียเจี้ย...สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน_2018
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
MS_CZ_หนานหมิง...หมู่บ้านอายุยืนปาหม่า ปาหม่า น้ำตกเต๋าเทียน 6 วัน 5 คืน_2018
ราคาเริ่มต้น
25,999 บาท
MS_CZ_หนานหมิง...หมู่บ้านอายุยืนปาหม่า ปาหม่า น้ำตกเต๋าเทียน 6 วัน 5 คืน_2018
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: เมษายน-ตุลาคม 2561
MS_HU_ปักกิ่ง...สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่สุด แห่งหนึ่งของโลก นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมสวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน_2018
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
MS_HU_ปักกิ่ง...สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่สุด แห่งหนึ่งของโลก นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมสวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน_2018
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: เมษายน - พฤษภาคม 2561
MS_MU_อุทยานเต้าเฉิง ย่าติง...เหนือกว่าแชงกีล่า ไกลกว่าเส้นขอบฟ้า ลี่เจียง แชงกีล่า เต้าเฉิง ย่าติง คุนหมิง 7 วัน 6 คืน_2018
ราคาเริ่มต้น
42,999 บาท
MS_MU_อุทยานเต้าเฉิง ย่าติง...เหนือกว่าแชงกีล่า ไกลกว่าเส้นขอบฟ้า ลี่เจียง แชงกีล่า เต้าเฉิง ย่าติง คุนหมิง 7 วัน 6 คืน_2018
7 วัน 6 คืน
เดินทาง: เมษายน - มิถุนายน 2561

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์