Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า / ทัวร์ยอดนิยม >>

MS_NX_มาเก๊า จูไห่ 3 D 2 N
ราคาเริ่มต้น
7,991 บาท
MS_NX_มาเก๊า จูไห่ 3 D 2 N
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
การแสดงน้ำพุเต้นระบำ วัดผู่ถอ วัดเจ้าแม่กวนอิม
MZ_CX_ฮ่องกง ลันเตา ลีหยุนมุน 3 วัน 2 ตืน
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท
MZ_CX_ฮ่องกง ลันเตา ลีหยุนมุน 3 วัน 2 ตืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ฮ่องกง วิคตอเรียพีค วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน พระใหญ่โป่วหลิน
MZ_HX_ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
MZ_HX_ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน
4 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม
MZ_EK_ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท
MZ_EK_ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
A Symphony of Lights เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน ดิสนีย์แลนด์
MZ_HK_ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
MZ_HK_ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ฮ่องกง วัดโป่วหลิน เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า วัดแชกงหมิว
MZ_EK_ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
MZ_EK_ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ยอดเขาวิคตรอเรียพีค ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
MZ_CX_ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
MZ_CX_ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
เกาะลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ เจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์