Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม / ทัวร์ยอดนิยม >>

MB_FD_เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน  (2018)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท
MB_FD_เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน (2018)
4 วัน
เดินทาง: มกราคม - มิถุนายน 2561
MB_DD_ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
MB_DD_ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน
4 วัน
เดินทาง: พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อน
MB_FD_ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงก์บิงห์ 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
MB_FD_ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงก์บิงห์ 4วัน 3คืน
4 วัน
เดินทาง: พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ฮานอย ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ซาปา ฮานอย นิงบิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
MB_SL_ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องฮาลอง  3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900 บาท
MB_SL_ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องฮาลอง 3วัน 2คืน
3 วัน
เดินทาง: พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
ฮานอย ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถนน36สาย ทะเลสาบคืนดาบ
MB_PG_ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท
MB_PG_ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน
4 วัน
เดินทาง: พฤษภาคม - กันยายน 2561
ดานัง เว้ ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เมืองโบราณฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์
MB_VZ_ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด เมืองสุณดแมนติค นั่งกระเช้าไฟฟ้า 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,900 บาท
MB_VZ_ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด เมืองสุณดแมนติค นั่งกระเช้าไฟฟ้า 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
สัมผัสเมืองแห่งโรแมนติค แห่งเวียดนามใต้

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์